Calendar

Monday. 03 August, 2020 - Sunday. 09 August, 2020
Uge 32
Tuesday. 04 August, 2020
16:30
18:00
Saturday. 08 August, 2020
10:00

Hjælp til praktiske ting - Formiddag

Festudvalget har brug for hjælp til praktiske ting på dagen.

Oppyntning, smørge boller, lave mad klar til sommerfesten osv i 2 forskellige lokaler

13:00

Generalforsamling, ordinær og ekstraordinær.

Frømandsklubben Helgoland

Indkaldelse til ordinær og ekstraordinær Generalforsamling samt sommerfest  Fredag d. 08. August.

 

Der er generalforsamling Fredag d. 08 august kl. 13.00 i klubben.

 

Program for den 08. August.

Kl. 13.00-16.00 Generalforsamling

Kl. 17.00-? Sommerfest.

 

Generalforsamling:

Vi mødes foran klubben og går til et stort lokale i nærheden.

 

Fuldmagt:

Når fuldmagt på sms eller mail kan forevises, kan et medlem samtidig repræsentere indtil 3 andre stemmeberettigede medlemmer. Juniorer har Indtil det fyldte 15. år stemmeret gennem sine forældre/værger. 

Man er stemmeberettiget og valgbar til bestyrelsen, når man ikke er i restance med ydelser til klubben.

 

Ekstraordinære generalforsamling:

Bestyrelsen har forslag til vedtægts ændringer. Hvis der ikke er nok fremmødte til den ordinære generalforsamling jævnfør vedtægterne, så er der her samtidig indkaldt til ekstraordinær generalforsamling der vil begynde umiddelbart efter den ordinære.

 

Tilmeld dig på:

Helgoland.dk (under Aktiviteter)

 

OBS: Der er færre pladser til sommer festen  pga. Generalforsamling er i et stort lokale tæt på klubben, sommerfesten er i klubben.

 

Med denne mail finder du vedhæftet:

1: Dagsorden til ordinær generalforsamling

2: Kontingent udkast

3: Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer

4: Hvem vil fortsætte i hvilke udvalg

5: Dagsorden til ekstraordinær generalforsamling 

 

Regnskab 2019 og budgetforslag 2020 udleveres på generalforsamlingen.

 

Mange Venlige Hilsner 

Bestyrelsen

 

15:00

Hjælp til praktiske ting - Eftermiddag

Vi har brug for praktisk hjælp til oprydning efter Generalforsamling og det sidste klargøring inden sommerfesten.

17:00

Klubbens 51 år's Fødselsdag med Luksus Grill

Indbydelse til sommerfest og klubbens Fødselsdag 

 

Generalforsamling & Klubbens 51 år's Fødselsdag med Luksus Grill i Helgoland 

 

Lørdag den 8. august 2020

 

Program:

kl. 13-17 Generalforsamling 

Kl. 17:00 luksus Grill 

(Sted vil blive oplyst senere)

 

Pris 150 kr til Luxus grill Kl 17.00:

 

Betaling skal ske ved tilmelding:

Beløbet bliver fratrukket din klubkonto.

Er der ikke penge nok på din konto ?

Så indbetal beløbet på din klub konto: 

regnr. 9543 konto 6169872

HUSK at skriv i tekstfeltet:

Dit medlems nr. 

OBS tilmeldingen er bindende 

 

Sidste tilmelding er 01.07.2020

 

Tilmeld dig på:

Helgoland.dk (under aktiviteter)

Husk at tilmelde dig seperat både til generalforsamling og sommerfest.

 

Eller Kontakt:

Martin Johansen 22514588

 

Mange Venlige Hilsner

 

Festudvalget

Sunday. 09 August, 2020
12:00

Hjælp til oprydning

Der skal ryddes op efter vores fælles fest